Reglement

Artikel 1
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement seriewedstrijden van de KNVB en worden geleid door scheidsrechters van vv SIOL.

Artikel 2
Elke vereniging is verplicht zelf voor een grensrechter te zorgen (U13 en U15-categorie).

Artikel 3
Deelname is opengesteld voor leden in :

  • O15: geboren op 01-01-2009 t/m geboren op en voor 31-12-2010
  • O13: geboren op 01-01-2011 t/m geboren op en voor 31-12-2012
  • O11: geboren op 01-01-2013 t/m geboren op en voor 31-12-2014
  • O9 : geboren op 01-01-2015 t/m geboren op en voor 31-12-2016

Tevens geldt dispensatie voor spelers die het afgelopen seizoen dispensatie hebben gekregen onder vertoon van een geldig dispensatiebewijs. De teams dienen dit bij aanmelding op de toernooi dag zelf kenbaar te maken bij de toernooicommissie.

Artikel 4
Wedstrijdduur: in alle leeftijdscategorieën: 1x 15 minuten. De wedstrijden worden centraal geregeld, gestart en gestopt.

Artikel 5
Protesten kunnen niet worden toegestaan. Het besluit van de scheidsrechter is bindend. Mochten de coaches het alsnog niet eens zijn met de scheidsrechter dan kunnen zich na de wedstrijd melden bij het wedstrijd secretariaat en deze zal een onafhankelijke commissie instellen die tot een bindende einduitslag komt.

Artikel 6
Per wedstrijd mogen maximaal 5 spelers vervangen worden in de U15 en U13 categorie. In de U11 en U9 categorie kan onbeperkt gewisseld worden.

Artikel 7
Bij het niet opkomen dagen of wanneer 5 minuten nadat het centraal aangestuurde aanvangstijd heeft geklonken heeft een team dat niet tot het spelen gereed is, reglementair met 3-0 verloren.

Artikel 8
Elk team wat deelneemt aan het toernooi, moet zich uiterlijk één uur voor aanvang van zijn categorie zich melden bij de toernooileiding op het wedstrijdsecretariaat van de SIOL Cup.

Artikel 9
vv SIOL en de toernooileiding nemen geen enkele verantwoording voor diefstal, beschadiging, enz. aan eigendommen van spelers en/of begeleiders. Veroorzaakte schade aan eigendommen van vv SIOL of aan het sportpark “De Groenedijkse Kampen” zullen worden verhaald op de desbetreffende vereniging. Neem waardevolle spullen dan ook mee naar het speelveld.

Artikel 10
Elke deelnemende team draagt zelf zorg voor reserveshirts. Gelieve de kleuren vooraf op te geven bij het wedstrijdsecretariaat. Bij dezelfde kleuren speelt de ploeg die het eerst vermeld staat in het wedstrijdschema, in de reserve shirts.

Artikel 11
Wordt een speler uit het veld gezonden middels een rode kaart, dan is hij van verdere deelname uitgesloten. Ontvangt een speler een gele kaart, dan krijgt deze speler een straftijd van 5 minuten. Ontvangt een speler voor de tweede maal een gele kaart, dan is hij uitgesloten van deelname aan de volgende wedstrijd.

Indien een speler in de laatste wedstrijd van de 1e ronde zijn 2e gele kaart ontvangt, is hij ook uitgesloten voor het nemen van strafschoppen voor eventuele plaatsing in de 2e ronde. Bij beslissing via strafschoppen in de 2e ronde en verder, mag in geval van ontvangst van een gele kaart wel strafschoppen genomen worden. Bij alle wedstrijden wordt de 5 minuten straftijd regeling gebruikt. Werkwijze en richtlijnen is op een inlegvel aan verenigingen en scheidsrechters toegezonden.

Artikel 12
Het eerstgenoemde team op het wedstrijdbriefje trapt af. Het tweede genoemde team mag kant kiezen. De scheidsrechter ziet er op toe dat dit correct gebeurd.

Artikel 13
Indien later blijkt dat niet speelgerechtigde spelers zijn uitgekomen in bepaalde elftallen, moeten eventuele behaalde prijzen worden teruggegeven. Als dit tijdens het toernooi wordt geconstateerd, worden alle wedstrijden in een 3-0 nederlaag omgezet.

Artikel 14
Bij een gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo. Bij gelijk doelsaldo beslist het aantal gescoorde doelpunten. Als ook dat gelijk is, dan moeten 5 strafschoppen door 5 verschillende spelers om en om genomen worden. Is de stand dan nog gelijk, dan om en om door weer andere spelers, totdat de beslissing gevallen is.

Artikel 15
Het toernooischema van de JO9-, JO11- en JO13-pupillen en de JO15-junioren is over 2 dagen verspreid. Voor alle teams zal op toernooi dag 2 een nieuw programma worden opgesteld, op basis van de resultaten van toernooi dag 1.

Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van vv SIOL.

Artikel 17
De campingregels zijn onlosmakelijk verbonden met dit reglement.